Naše společnost nabízí tyto služby:
Výkopové a zemní práce
Realizace přípojek inženýrských sítí (voda, kanalizace, apod.)
Demoliční práce
Přípravné práce na staveništi
Odvoz suti a její uskladnění

Díky spolufinancování EU realizujeme v rámci OPPIK projekt „Pořízení strojů pro společnost OHF Bau – CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016189.“, který je zaměřen na pořízení nových strojů pro rozvoj podnikání společnosti OHF Bau.