Smluvní cena za dílo dle povahy práce

Disponujeme velkým pěchem a jednosměrnou 80 kg vibrační deskou pro potřeby Vaší stavby. 

Disponujeme těmito nástroji na bagr:
Lžíce 30 a 50 cm
Svahovka 105 cm
Zemní vrták 20 cm