Smluvní cena za dílo dle povahy práce

Disponujeme těmito nástroji na bagr:
Lžíce 30 a 50 cm
Svahovka 105 cm
Zemní vrták 20 cm